අන්තර්ජාලය හා පරිගණකය අපගේ ජීවිත වලට අත්‍යවශ්‍යම දෙයක් බවට පත් වී ඇත. එහෙත් එමඟින් ලැබෙන සියළු ප්‍රයෝජන සඳහා ගෙවීමට මිලක් ද නියම වී ඇත. පසුගිය වසර 10 තුළ දී අපරාධ සිදුවීම, භෞතික භාණ්ඩ සොරකම් කිරීමේ සිට වැදගත් පෞද්ගලික තොරතුරු සොරකම් කිරීම දක්වා වර්ධනය වී තිබේ.  උදාහරණයක් ලෙස ණයපත් (credit card) තොරතුරු සොරා ගැනීම දැක්විය හැකිය. පෙර අප අසා නැති අන්තර්ජාල නීති විරෝධී ක්‍රියා ද, පෙර සිට සිදුවන අන්තර්ජාල නීති විරෝධී ක්‍රියා ද විශාල වශයෙන් වැඩිවෙමින් පවතී. එයට ප්‍රධානතම හේතුව වන්නේ සයිබර් අවකාශය භාවිතය වැඩිවීමයි. වංචනිකයන් විසින් සමාජයීය ජාල (Social networks) අන්තර්ජාල නීති විරෝධී ක්‍රියා සඳහා යොදා

වෙබ් අඩවි වල හා වෙබ් අයදුම්පත් වල සීඝ්‍ර වර්ධනයත් සමග එයට අනුරූපීව ඒවාට ඇතිවන තර්ජන (threats) සංඛ්‍යාවද ඉහල යමින් පවතී.අන්තර්ජාල නීති විරෝධී ක්‍රියා අතර අනවසරෙන් දත්ත වලට ඇතුල් වීම,  අනන්‍යතා සොරකම, බැංකු හා ණයපත් දත්ත සොරා ගැනීම ප්‍රධාන වේ.විශේෂයෙන් පුද්ගලික Cloud (Personal Cloud) හා වෙළඳ සහයෝගිතා කළමනාකරණ ප්‍රජාව (Vendor Relationship Management communities) යන ඒවායේ වර්ධනයත් සමග මෙම අනාරක්ෂිත වෙබ් අඩවි නිසා ඇතිවන අවදානම් තත්වය වැඩි වෙමින් පවතී. මෙම අනතුරුදායක තත්ත්ව පරීක්ෂා කිරීමේ එක් හොඳ ලැයිස්තුවක් නොමැති අතර පහත විස්තර වන අංග 10ක් සහිත OWASP ලැයිස්තුව ඒ සදහා හොඳ ආරම්භයක්

footerimage

Member of

logo apcertfirst logo-2

Collaborated with

apwg2ICTA logo2ack cymru

Our Partners
lanka-certify-logoDark-Lab-Logo2contact